Vinariam.fi:n käyttöehdot

Alta löydät tämän sivuston (Vinariam.fi:n) käyttöehdot

Tervetuloa Vinariam.fi-internetsivustolle (jäljempänä ”Sivusto”)! Arvostamme mielenkiintoanne yritystämme kohtaan. Alla olevia ehtoja sovelletaan kaikkeen Sivustolla olevaan sisältöön ja Sivuston käyttöön.  Käyttämällä Sivustoa hyväksytte nämä ehdot. Jos ette hyväksy ehtoja, Teidän ei tule käyttää Sivustoa. Sivuston ylläpitäjä on Vinariam Oy – Y-tunnus: 2851819-4, jäljempänä ”Vinariam”. Vinariam voi halutessaan muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Pyydämme Teitä tarkistamaan nämä ehdot aika ajoin, sillä kaikki muutokset sitovat Teitä tämän Sivuston käyttäjänä.

  1. Sinun tulee olla täysi-ikäinen (Suomessa yli 18-vuotias) voidaksesi käyttää Sivustoa. Voit käyttää Sivustoa ainoastaan henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Vinariam suosittelee alkoholin nauttimista vastuullisesti.
  2. Sinulla ei ole lupaa kopioida, jakaa, esittää, julkaista uudelleen, lähettää tai välittää mitään Sivustolla olevaa materiaalia ilman Vinariamin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta muuhun kuin henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Sivustolla olevan materiaalin käyttö on kuitenkin sallittua julkisessa viestinnässä mikäli tiedon lähde ilmoitetaan.
  3. Kaikki oikeudet ja omistusoikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kaikkeen Sivustolla olevaan materiaaliin (mukaan lukien logot, tavaramerkit, tekstit, valokuvat ja grafiikka) kuuluvat Vinariamille – pois lukien kolmansien osapuolten (kuten Vinariamin yhteistyökumppaneiden) materiaalit, joiden oikeudet sekä omistusoikeudet kuuluvat näille kyseisille kolmansille osapuolille. Kun käytät Sivustoa, sinulle ei siirry omistus- eikä immateriaalioikeuksia. Kaikki oikeudet, joita näissä ehdoissa ei nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.
  4. Kaikki Sivustolla oleva materiaali tarjotaan ”sellaisenaan”. Vinariam ei takaa, että Sivuston toiminnoissa ei esiinny katkoksia tai virheitä, sen sisältö on virheetöntä, tarkkaa tai luotettavaa taikka Sivustolla tai sen toiminnan mahdollistavalla palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Näin ollen Vinariam ei lain sallimissa puitteissa ota vastuuta mistään Sivustoon liittyvistä väitteistä tai takuista, mukaan lukien takuut tarkkuudesta, täydellisyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai ei-loukkaavuudesta. Lisäksi Vinariam tai sen työntekijä, johto, osakkeenomistaja tai edustaja ei ole missään oloissa vastuussa vahingoista (mukaan lukien suorat ja epäsuorat vahingot), menetyksistä, haitasta tai vauriosta, jotka liittyvät Sivuston käyttöön tai toimimattomuuteen taikka jotka johtuvat Sivuston toimintahäiriöstä, virheestä, laiminlyönnistä, toiminnan keskeytyksestä, viasta, toimintaviiveestä tai tietokoneviruksesta.
  5. Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Tällaisia linkkejä tarjotaan ainoastaan sinun avuksesi. Vinariam ei ole tarkistanut kaikkia kyseisiä kolmansien osapuolten verkkosivustoja eikä hallinnoi näitä verkkosivustoja tai niiden sisältöä tai saatavuutta eikä ole vastuussa niistä. Vinariam ei näin ollen esitä mitään takuita näistä sivustoista tai niillä olevasta materiaalista tai niiden käytön mahdollisista seurauksista. Jos päätät avata jonkin kolmannen osapuolen verkkosivuston, jolle Sivustolla on linkki, teet sen omalla vastuullasi.
  6. Kaikki oikeudet ja omistusoikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet (mukaan lukien oikeudet muuttaa ja luovuttaa edelleen immateriaalioikeuksia), kaikkiin kommentteihin, ehdotuksiin, ideoihin (mukaan lukien tuote- ja mainontaideat) taikka muuhun Sivuston kautta toimitettuun tai muulla tavoin Vinariamille annettuun materiaaliin siirtyvät Vinariamin omistukseen. Vinariam ei ole velvollinen käsittelemään asianomaista materiaalia luottamuksellisena eikä se ole vastuussa tämän materiaalin käytöstä tai levityksestä, eikä sen tarvitse antaa kyseisestä materiaalista korvausta, palkkiota tai muuta tunnustusta. Hyväksyt sen, että et toimita sellaista materiaalia, joka on loukkaavaa, laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, syrjivää, säädytöntä, pornografista tai rienaavaa tai joka rikkoo luottamuksellisuutta tai yksityisyydensuojaa tai jota voidaan pitää tällaisena tai joka saattaa olla rikollista tai laitonta tai kannustaa tällaiseen toimintaan, tai materiaalia, joka sisältää roskapostia tai mainossisältöä. Olet vastuussa kaikesta lähettämästäsi materiaalista, ja sinulla on tällaisesta materiaalista, myös sen laillisuudesta, luotettavuudesta ja alkuperästä, täysi vastuu.
  7. Sivuston väärinkäyttö (mukaan lukien rajoituksetta hakkerointi) on kielletty.
  8. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, ja niitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Näihin ehtoihin liittyvät riidat käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Jos kuluttajan ja Vinariamin välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).